prawo budowlane budowla

 
Tytuł:prawo budowlane budowla
Url:http://teksty.zr2017.pl/inne/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-prawo-o-szkolnictwie.html
Opis: 
 Są to wyłączone z aspektu niniejszego opracowania przepisy: ustawy z dnia kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze dróg publicznych, ustawy z dnia lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia lutego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy z dnia marca o transporcie kolejowym

 

This template downloaded form free website templates