Prawo karne część ogólna Skrypty Becka

 
Tytuł:Prawo karne część ogólna Skrypty Becka
Url:https://kpk.e-pismoprocesowe.pl
Opis: 
 Nauka prawa karnego bada rzeczywiste funkcje (skutki) stosowania prawa karnego. Zjawiska przestępstwa i społecznej na nie reakcji są w taki sposób złożone, iż nie sposób ich wyjaśnić jeno za pomocą nauk prawnych. Nauką, która bada przestępstwo, przestępcę i społeczną reakcję na przestępstwo w sposób niezależny od obecnych uregulowań prawnych, jest kryminologia. W zależności od orientacji naukowej rozróżnia się w kryminologii kierunki: biologiczny i psychospołeczny.

 

This template downloaded form free website templates